ENGLISH

>> RÓLUNK


Az INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft 62/38%-os tulajdonosi arányban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (www.bme.hu), valamint a Budapest XI. kerületi Önkormányzat (www.bp-XI.hu) közös technológia-transzfer vállalkozása. Alapvető feladata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szellemi bázisán keletkezett kutatási eredmények hasznosítása.

Az INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. minden olyan technológia fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozik, amely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szellemi bázisán művelhető. Ezek részletesen, karonként és tanszékenként, egészen szakmai témakörökig lebontva megtalálhatók az egyetem honlapján (www.bme.hu)

A Kft. törzstőkéje 97,5 MFt, bevételeinek növekedését az alábbi ábra mutatja.

    Az INNOTECH Kft. tevékenysége:
  • saját telephelyén (9000 m2)innovációs parkot működtet, amely szolgáltatásai révén egyesíti egy üzleti inkubátor és egy technológiai centrum sajátosságait,

  • hálózati (virtuális) jelleggel kialakított egy olyan strukturális parki modellt, amely az egyetemen tevékenykedő professzorok számára nyújt inkubációs szolgáltatásokat,

  • 20 éves működése során felhalmozott tapasztalatai alapján regionális fejlesztési, vállalkozás támogatás szolgáltatásokat nyújt ipari parkok, technológiai központok, üzleti inkubátorok és ezek hálózatai létesítéséhez.
  • Az INNOTECH Kft.:

  • legfőbb feladata az egyetemi K+F eredmények hasznosítása, vagyis egy tipikus technológiai transzfer vállalat,

  • telephelyére betelepült cégek számára a szokásos parki szolgáltatásokat nyújtja, ebben a tekintetben tehát egy tradicionális innovációs parknak tekinthető,

  • értékesíti az egyetemi kutatók szaktudását, akik az INNOTECH Kft-n keresztül teljesítik ezeket az eseti megbízásokat, saját vállalkozást ezért nem szükséges létrehozniuk,

  • működése során a regionális fejlesztés, üzletvitel, kis- és középvállalkozások támogatása területén szerzett ismereteit különálló szolgáltatásként tudja hasznosítani.

Működésének ezt a modelljét a következő ábra szemléltei:

Copyright © 2007 INNOTECH Kft.